فروشگاه آنلاین بورس کتاب
فروش‌های ویژه
کتاب ناگفته های امواج الیوت

کتاب ناگفته های امواج الیوت

125,000تومان 119,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
کتاب لذت کار کردن

کتاب لذت کار کردن

50,000تومان 47,000تومان%6
مشاهده و خرید محصول
کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

98,500تومان 95,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
کتاب نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته

کتاب نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته

225,000تومان 217,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
کتاب کریپتو تریدینگ حرفه ای

کتاب کریپتو تریدینگ حرفه ای

119,000تومان 113,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
کتاب تکنیک های ورود به معامله

کتاب تکنیک های ورود به معامله

80,000تومان 77,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
کتاب رموز ایچیموکو

کتاب رموز ایچیموکو

50,000تومان 47,000تومان%6
مشاهده و خرید محصول
کتاب ثروت سازی به سبک ژاپنی

کتاب ثروت سازی به سبک ژاپنی

20,000تومان 18,000تومان%10
مشاهده و خرید محصول
کتاب افکار منفی را رها کن

کتاب افکار منفی را رها کن

45,000تومان 41,000تومان%9
مشاهده و خرید محصول
کتاب 9 گام برای استقلال مالی

کتاب 9 گام برای استقلال مالی

52,900تومان 49,000تومان%7
مشاهده و خرید محصول
کتاب تکیه هایی از یک کل منسجم

کتاب تکیه هایی از یک کل منسجم

99,000تومان 89,500تومان%10
مشاهده و خرید محصول
کتاب ماورای طبیعی شدن

کتاب ماورای طبیعی شدن

99,000تومان 91,000تومان%8
مشاهده و خرید محصول
کتاب افسانه کاریزما

کتاب افسانه کاریزما

68,000تومان 62,000تومان%9
مشاهده و خرید محصول
کتاب تئوری انتخاب

کتاب تئوری انتخاب

132,000تومان 124,000تومان%6
مشاهده و خرید محصول
کتاب کارآفرینان بزرگ ایران

کتاب کارآفرینان بزرگ ایران

150,000تومان 142,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
کتاب اقتصاد فقیر

کتاب اقتصاد فقیر

75,000تومان 72,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
کتاب آرزو ثروت نمی آورد

کتاب آرزو ثروت نمی آورد

88,000تومان 84,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
کتاب جادوی اعداد تکنیک های قیمت گذاری سهام از علم تا هنر

کتاب جادوی اعداد تکنیک های قیمت گذاری سهام از علم تا هنر

50,000تومان 47,000تومان%6
مشاهده و خرید محصول
کتاب سقلمه

کتاب سقلمه

99,000تومان 95,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل

کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل

145,000تومان 140,000تومان%3
مشاهده و خرید محصول
%5 تخفیف
کتاب ناگفته های امواج الیوت
کتاب ناگفته های امواج الیوت 119,000تومان
%6 تخفیف
کتاب لذت کار کردن
کتاب لذت کار کردن 47,000تومان
%4 تخفیف
کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم
کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم 95,000تومان
%4 تخفیف
کتاب نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته
کتاب نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته 217,000تومان
%5 تخفیف
کتاب کریپتو تریدینگ حرفه ای
کتاب کریپتو تریدینگ حرفه ای 113,000تومان
%4 تخفیف
کتاب تکنیک های ورود به معامله
کتاب تکنیک های ورود به معامله 77,000تومان
%6 تخفیف
کتاب رموز ایچیموکو
کتاب رموز ایچیموکو 47,000تومان
%10 تخفیف
کتاب ثروت سازی به سبک ژاپنی
کتاب ثروت سازی به سبک ژاپنی 18,000تومان
%9 تخفیف
کتاب افکار منفی را رها کن
کتاب افکار منفی را رها کن 41,000تومان
%7 تخفیف
کتاب 9 گام برای استقلال مالی
کتاب 9 گام برای استقلال مالی 49,000تومان
%10 تخفیف
کتاب تکیه هایی از یک کل منسجم
کتاب تکیه هایی از یک کل منسجم 89,500تومان
%8 تخفیف
کتاب ماورای طبیعی شدن
کتاب ماورای طبیعی شدن 91,000تومان
%9 تخفیف
کتاب افسانه کاریزما
کتاب افسانه کاریزما 62,000تومان
%6 تخفیف
کتاب تئوری انتخاب
کتاب تئوری انتخاب 124,000تومان
%5 تخفیف
کتاب کارآفرینان بزرگ ایران
کتاب کارآفرینان بزرگ ایران 142,000تومان
%4 تخفیف
کتاب اقتصاد فقیر
کتاب اقتصاد فقیر 72,000تومان
%5 تخفیف
کتاب آرزو ثروت نمی آورد
کتاب آرزو ثروت نمی آورد 84,000تومان
%6 تخفیف
کتاب جادوی اعداد تکنیک های قیمت گذاری سهام از علم تا هنر
کتاب جادوی اعداد تکنیک های قیمت گذاری سهام از علم تا هنر 47,000تومان
%4 تخفیف
کتاب سقلمه
کتاب سقلمه 95,000تومان
%3 تخفیف
کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل
کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل 140,000تومان