فروش ویژه
کتاب صفر به یک

کتاب صفر به یک

39,000تومان 35,000تومان%10
مشاهده و خرید محصول
کتاب مدرسه معامله گری در بازار جهانی ارز

کتاب مدرسه معامله گری در بازار جهانی ارز

285,000تومان 265,000تومان%7
مشاهده و خرید محصول
کتاب معاملات سودآور با الگوهای جدید بیل ویلیامز

کتاب معاملات سودآور با الگوهای جدید بیل ویلیامز

87,500تومان 81,000تومان%7
مشاهده و خرید محصول
کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر

کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر

186,000تومان 173,000تومان%7
مشاهده و خرید محصول
کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز

180,000تومان 165,000تومان%8
مشاهده و خرید محصول
کتاب فیبوناچی کاربردی برای معامله گران

کتاب فیبوناچی کاربردی برای معامله گران

60,000تومان 55,000تومان%8
مشاهده و خرید محصول
کتاب پرایس اکشن بازگشت ها

کتاب پرایس اکشن بازگشت ها

295,000تومان 280,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
کتاب معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن

کتاب معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن

60,000تومان 55,000تومان%8
مشاهده و خرید محصول
کتاب زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی

کتاب زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی

165,000تومان 150,000تومان%9
مشاهده و خرید محصول
کتاب ریز عادت های موثر

کتاب ریز عادت های موثر

79,000تومان 73,000تومان%8
مشاهده و خرید محصول
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

165,000تومان 152,000تومان%8
مشاهده و خرید محصول
%10 تخفیف
کتاب صفر به یک
کتاب صفر به یک 35,000تومان
%7 تخفیف
کتاب مدرسه معامله گری در بازار جهانی ارز
کتاب مدرسه معامله گری در بازار جهانی ارز 265,000تومان
%7 تخفیف
کتاب معاملات سودآور با الگوهای جدید بیل ویلیامز
کتاب معاملات سودآور با الگوهای جدید بیل ویلیامز 81,000تومان
%7 تخفیف
کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر
کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر 173,000تومان
%8 تخفیف
کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز
کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز 165,000تومان
%8 تخفیف
کتاب فیبوناچی کاربردی برای معامله گران
کتاب فیبوناچی کاربردی برای معامله گران 55,000تومان
%5 تخفیف
کتاب پرایس اکشن بازگشت ها
کتاب پرایس اکشن بازگشت ها 280,000تومان
%8 تخفیف
کتاب معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن
کتاب معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن 55,000تومان
%9 تخفیف
کتاب زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی
کتاب زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی 150,000تومان
%8 تخفیف
کتاب ریز عادت های موثر
کتاب ریز عادت های موثر 73,000تومان
%8 تخفیف
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی 152,000تومان
فروشگاه آنلاین بورس کتاب